POBİAD

POLATLILI BÜROKRAT VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

POLATLILI BÜROKRAT VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (POBİAD) 14. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 22 Mart 2022 salı günü  saat 17.00 da NASUH AKAR MAH. ZİYABEY CD. 1407 SOKAK DOSTLAR  SİTESİ. B  BLOK. NO:3-E ÇANKAYA/ANKARA  adresinde yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı adres ve saatte aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın 29 Mart 2022 Salı günü saat 17.00 da yapılacaktır.

GÜNDEM:

  1. Yoklama, Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
  2. Genel Kurulu yönetmek üzere başkanlık divanı oluşturulması, tutanakların imzalanması için divana yetki verilmesi.
  3. Yönetim kurulu çalışma raporunun, Bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması, görüşülmesi ve kabul edilmesi,
  4. Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve onaylanması,
  5. Aidatların ve üye parasal yükümlülüklerinin görüşülmesi, borcu olan üyelerin durumlarının görüşülerek karara bağlanması.
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi yapılması
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış

YÖNETİM kURULU