Ankara’da faaliyet gösteren ve eskiden Türkiye’nin çeşitli illerinde şubeleri bulunan bir dernek olarak Polatlı’nın vizyonunu belirlemeye ve Polatlı lobisini oluşturmaya katkı sağlamak amacıyla Ankara Sanayi Odası toplantı salonunda Ankara siyaseti, bürokrasisi ve Polatlı severlerle bir araya gelip Polatlı’yı konuştuk, tartıştık ve ortak değerimiz olan Polatlı’yı nasıl yüceltiriz diye bir araya geldik.

Bu çalışmanın sonucunda Polatlı’nın tanıtımı ve lobi konusundaki büyük eksikliklerin var olduğu ortaya kondu ve buna yönelik Ankara’daki çalışmalarda Pobiad’ın öncülüğünde sivil toplumun ve Polatlı’nın tüm kurumlarının birlikte çalışması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca polatlının mevcut potansiyel, kültürel değerleri dikkate alındığında Polatlının kalkınmasını hızlandırmak ve katkıda bulunmak için Polatlıda tarımın ve sanayinin gelişme ivmesinin olduğu ancak turizmde yeterli tanıtım ve çalışmaların olmadığı sonucuna varıldı. Buna göre Polatlı derneği olarak vizyonumuzu, misyonumuzu Polatlıdaki turizmi geliştirmek ve Polatlının tanıtımına katkıda bulunmak olarak planladık. En önemlisi Polatlılık aidiyetini ortaya koyarak Polatlı lobisinin oluşmasının, yerel kalkınmanın sağlanmasına yönelik en önemli çalışma olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. Yapılan çalışmalar esnasında duygusal anlar yaşandı. Polatlıda yetişip bugün bürokrasi, siyaset ve toplumsal yaşamda önemli noktalarda olan birçok Polatlılı geçmiş günlerini yad ederek eski  günleri özlemle andı ve arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Kentlerin yılların içerisinde oluşmuş kimlik ve karakterlerini koruması ve değerlerine sahip çıkmasının kent kimliği ve kentin geleceğini ve hedeflerini şekillendirmekte çok önemli olduğu belirtilerek “Ortak Değerimiz Polatlı” sloganının aidiyet duygusu oluşturmakta çok kıymetli bir paylaşım olduğu konusunda ortak bir fikir birliğine varılmış oldu.